Grifon Oy

Yritystoiminnan kehittäminen on tiedettä ja taidetta

Todellisen lisäarvon luominen osakkeenomistajille on osaltaan taidetta ja tiedettä. Autamme yrityksiä kattavan analyysin pohjalta ymmärtämään yrityksen jokaisen liiketoiminnan osa-alueen aina konsernihallinnon tasolle asti. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään päätöksenteon keskeiset näkökulmat sekä implementoimaan ne todellisuudeksi.

Jokainen yritys haluaa kasvaa, ja hyvästä syystä. Pitkällä aikavälillä liikevaihdon kasvu on suurin lähde oman pääoman kasvattamiseen (TSR). Ilman kasvua yhtiön kyky parantaa kannattavuutta jää marginaaliseksi. Kannattava kasvu lisää vapaata kassavirtaa ja tuottoa sijoittajille, joskaan kasvu sinänsä ei ole aina kannattavaa.

Paras tapa kehittää vankka arvonmuodostuksen strategia on ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa yrityksen kolme tärkeää osa-aluetta – liiketoimintastrategia, finanssistrategia ja vuorovaikutus omistajiin.

Kun rakennat liiketoimintastrategiaa, aloita kehittämällä tosiasioihin perustuva kassavirtaennuste jakamalla jokainen liiketoiminnan osa omaksi tulosyksiköksi ja jatka tästä budjetointiin ennen varsinaisen liiketoimintastrategian luomista. Kassavirran ymmärtäminen on keskeisin kivijalka ja tärkein osa-alue onnistuneen liiketoiminnan kehittämisessä.

Useimmat taloudellisesti terveet yritykset generoivat kassavirtaa yli oman tarpeensa. Mitä ylimääräiselle ”käteiselle” pitäisi tehdä? Yrityksen johto usein unohtaa tämän kysymyksen. On tärkeää ymmärtää mitä ylimääräisellä likvidillä varallisuudella tehdään, jotta oikea tasapaino säilytetään taseessa. Loput olisi järkevä käyttää esim. yritysostoihin tai ”palautuksina” sijoittajille.

Onnistunut arvonmuodostuksen strategia ottaa huomioon yhtiön tärkeimpien omistajien odotukset. On ensiarvoisen tärkeää kuunnella tarkasti mitä omistajat haluavat. Useamman omistajan yhtiöissä omistajien odotukset poikkeavat usein toisistaan ja joskus on paikallaan miettiä omistuksen uudelleen järjestämistä, jotta yrityksen johdon ja omistajien ajatukset olisivat synkronisia johdon strategian kanssa.

Omistajan kyky asettua yhtiön asiakkaan asemaan on temppu, joka kannattaa oppia. Keskeinen menestystekijä on oman liiketoiminnan eli asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, jotta yhtiö kykenee tarjoamaan oikeita tuotteita (ratkaisuja) asiakkailleen. Seuraavaksi keskeisiä kysymyksiä pohdittavaksi, mikäli yrityksen johto alkaa miettiä sijoittajia enemmän kuin yhtiö asiakkaitaan:

• Ketkä ovat määräävässä asemassa olevat omistajat juuri nyt?

• Ovatko he omistajia, jotka uskovat yhtiön nykyiseen tai tulevaan kasvustrategiaan?

• Miten voimme luoda/saavuttaa yhtenäisen linjauksen yhtiön strategian ja omistajien välille?

Todellisen arvon luominen osakkeenomistajille on kasvuun uskovaa objektiivista ajattelua, taidetta ja tiedettä. Yritykset tarvitsevat kokonaisvaltaisen ja systemaattisen toimintamallin muutoksen implementointiin. Fokuksen on oltava asioissa, jotka merkitsevät eniten. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman itseohjautuva organisaatio ja kitkaton toimintamalli, jossa työntekijät voivat hyvin ja kommunikaatio toimii.

Autamme yrityksiä ja konsernihallintoa toteuttamalla kattavan analyysin jokaisella liiketoiminta-alueella ja sijoittajia ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja painopisteitä kannattavan kasvun nimissä.

Innovaatioprosessi osaksi yrityskulttuuria

Miten kannustetaan ja tunnistetaan innovaatiot yrityksessä? Miten arvioidaan innovaatioihin liittyviä odotuksia? Mistä aloittaa?

  • Kerromme miten muut yritykset ovat onnistuneet innovaatioidensa jalostamisessa käytännön esimerkein.
  • Autamme luomaan innovoinnista voimavaran, mikä muuttaa yrityksenne toimintamallin luovaksi.
  • Kerromme miten innovointi-tiimi rakennetaan ja yhdessä päätämme mitkä menetelmät sopivat parhaiten teidän innovaatiohaasteellenne.

Ohjaamme yrityksiä löytämään heille sopivan toimintamallin ja organisaation sisäisen luovuuden. Yhdessä kartoitamme piilossa olevat ”helmet” kasvun saavuttamiseksi. Luomme yritykseesi innovointiohjelman, joka uudistaa ja innostaa organisaatiotasi yrittäjähenkiseksi menestyjäksi.

Grifon Oy

Asiakaspalvelu (ark. 9-17)
info@grifon.fi    0400 912700